Consult Gruppen er et nyetablert som resultat av fusjon mellom betydelige byggtekniske nisjeforetak på Sørlandet. Brann- og Sikkerhetsrådgivning, Slokkesystemer, PS Plan og Agder Byggconsult tilbyr nå sine tjenester, som ett selskap. Dette slik at vi kan tilby vår ekspertise på ett sted

De tidligere foretakene flyttet til samme adresse i 2018. Det tok ikke lang tid før samarbeidet var igang. Grupperingen gjorde det mulig for hvert enkelt foretak å fokusere på sine spesialiteter. Byggesak & Arkitekur, Bygg & Grunn, Brannkonsept & Kontroll og Slokkeinstallasjoner. Dette ble våre naturlige avdelinger

Fusjonen medfører naturligvis ingen endringer med hensyn til eksisterende tjenesteporteføljer, ansatte og adresse. Vi er her fortsatt, men i ny drakt og med større drifkraft enn tidligere

Våre ansatte

Alexander Karlsen
Avdelingsleder | Byggesak & Arkitektur
Byggesaksrådgiver

E-post: alexander.karlsen@cgr.no
Telefon: 97 09 02 89

Ingrid Larsen
Byggesak & Arkitektur
Arkitekt

E-post: ingrid.larsen@cgr.no
Telefon: 91 74 75 74


Roar Pedersen
Avdelingsleder | Bygg & Grunn
Ingeniør

E-post: roar.pedersen@cgr.no
Telefon: 90 73 98 58

Morgan Larsen
Bygg & Grunn
Ingeniør B Sc.

E-post: morgan.larsen@cgr.no
Telefon: 93 25 86 54

Deidry Florentino
Bygg & Grunn
Ingeniør B Sc.

E-post: deidry.florentino@cgr.no
Telefon: 91 79 81 41

Jarl Pedersen
Bygg & Grunn
Energirådgiver

E-post: jarl.pedersen@cgr.no
Telefon: 41 27 70 09

Annam Rai
Bygg & Grunn
Ingeniør M Sc.

E-post: annam.rai@cgr.no
Telefon: 48 88 53 31

Roy Marius Sjøberg
Avdelingsleder | Brannkonsept & Kontroll
Ingeniør

E-post: roy.sjoberg@cgr.no
Telefon: 41 42 31 66

Trond Hagen
Brannkonsept & Kontroll
Ingeniør

E-post: trond.hagen@cgr.no
Telefon: 95 14 58 08

Kim Daniel Barkås
Brannkonsept & Kontroll
Ingeniør B Sc.

E-post: kim.daniel.barkas@cgr.no
Telefon: 48 12 76 19

Arnstein Fedøy
Avdelingsleder | Slokkeinstallasjoner
Fagleder, Ingeniør M Sc.

E-post: arnstein.fedoy@cgr.no
Telefon: 45 63 66 88

Atle Jørgensen
Slokkeinstallasjoner
Slokkeingeniør

E-post: atle.jorgensen@cgr.no
Telefon: 48 03 58 55

Elisabeth Frøyland

Regnskaps- og personalsjef
E-post: elisabeth.froyland@cgr.no
Telefon: 380 00 999

Christian Bakke
Daglig leder
E-post: christian.bakke@cgr.no
Telefon: 41 61 82 46