Vi bistår med

Byggesak

Arkitektur

Konstruksjons-teknikk

Bygningsfysikk

Geoteknikk

Lyd- og energiberegning

Brannkonsept

Uavhengig kontroll

Prosjektstyring

Sentral Godkjenning

Hvorfor velge oss?

Kompetanse

Vi vektlegger at våre ansatte skal ha den beste kompetansen for å gjennomføre våre kunders byggeprosjekter. Vi vil jobbe kontinuerlig for å inneha kompetanse i særklasse.

Løsninger

Det viktigste i vårt arbeid er at prosjektet dokumentert tilfredsstiller forskriftskrav. Consult Gruppen sin oppgave er i tillegg å finne løsninger som passer for kunden. Det gir besparelser!

Gjennomføring

Vi ønsker å skape trygghet ved å tilby god oppfølging og levere produkter av høy kvalitet som lever opp til dine forventninger.